C-format

Standardformat omfattar en serie pappersformat för kuvert och omslag i vilka A-formaten kan inneslutas. C4- kuvert används för ovikta A4-papper.

C0 917 mm × 1297 mm
C1 648 mm × 917 mm
C2 458 mm × 648 mm
C3 324 mm × 458 mm
C4 229 mm × 324 mm
C5 162 mm × 229 mm
C6 114 mm × 162 mm
C7 81 mm × 114 mm
C8 57 mm × 81 mm
C9 40 mm × 57 mm
C10 28 mm × 40 mm

CGP (Certifierad Grafisk Produktion)

Certifieringens sju delmoment:

• Betraktningsljus och omgivningsljus
• Digitalt material
• Bildskärmar för färgbetraktning
• Pappersbaserade för provtryck
• Tryckformsframställning
• Tryckprocess
• Kvalitetsuppföljning

Cicero

Typografisk måttenhet. 1 cicero = 12 punkter (p) = 4,513 mm.

Numera används det inte så mycket: Teckenstorlek anges i punkter och andra mått som satsyta och indrag, som förr angavs i cicero, anges numera oftast i millimeter.

Civiltryckeri

Benämning på ett tryckeri för bland annat reklamtryck och tidskrifter.

Här är ett exempel på ett civiltryckeri.

CMYK

cyan, magenta, gul, svartEtt kulörsystem som används vid fyrfärgstryck och fyrfärgsskrivare. CMYK står för Cyan (blå), Magenta (röd), Yellow (gul) och Keycolor (svart). Att cmyka en bild innebär att man färgseparera den för fyrfärgstryck. För var och en av de fyra tryckplåtar som behövs per sida i fyrfärgstryck framställer man en separat bildfil. När de olika färgtoner trycks på varandra bildas färgnyanser.

Coldset

Vanligt dagstidningstryck benämns som ”Coldset” då färgen torkar i pappret utan att värme tillsätts.

Här är ett exempel på ett tryckeri som använder coldset.

ColorSync

Apples kulörhanteringssystem som används i Mac OS och Mac OS X. Det samordnad färgkalibering av bildskärmar, bildläsare och färgskrivare.

Comstock

Bokstavstecken med en extra konturlinje; outline, online eller inline.

CTP (Computer to Plate)

Dator till plåt eller CTP kallas den teknik, med vilken man överför det digitala orginalet från en dator direkt till en tryckplåt. Det underlättar framställning av plåtar och bibehåller kvaliteten från dina original.
 Detta är mycket tidsbesparande och ekonomiskt fördelaktigt jämfört med de äldre metoderna där man skrev ut film och kopierade den till plåt.

Cyan

Cyan eller aqua, är den blågröna av huvudfärgerna i färgsystemet CMYK.