A-format

Vanligaste pappersformatet för trycksaker i Europa. Man får fram formaten genom successiv halvering av A0 (841 mm × 1 189 mm=1 m2). Varje pappersstorlek är hälften så stor som den närmast större storleken. Siffran 1-10 anger hur många gånger grundformatet A0 delas. A4 det vanligaste formatet är 210 x 297 mm.

AO 841 x 1189 mm
A1 594 x 841 mm
A2 420 x 594 mm
A3 297 x 420 mm
A4 210 x 297 mm
A5 148 x 210 mm
A6 105 x 148 mm
A7 74 x 105 mm
A8 52 x 74 mm
A9 37 x 52 mm
A10 26 x 37 mm

A-format

Accidenstryck

Trycksaker med begränsad livstid som inte kräver hållbart beständigt papper. Innehållet har kort aktualitet är ofta tydlig, lättförståelig och anslående för att snabbt fånga uppmärksamhet. Ex. affischer, inbjudningskort och visitkort. Se även kontorstryck.

Här är ett exempel på ett tryckeri som gör accidenstryck.

Acrobat Reader

Programvara från Adobe som behövs för att kunna visa PDF-filer, världsstandarden för elektroniskt dokumentutbyte. Med hjälp av programmet filerna kan man även signera, fylla i formulär och skriva ut. Acrobat Reader laddas ner kostnadsfritt på http://get.adobe.com/se/reader/

Akromatik (GCR)

Syftet med GCR är att minska den totala färgmängden utan att förändra kulören. Detta är särskilt viktigt om man ska trycka mörka bilder på obestruket papper eller täta material. Att ersätta kulörfärgerna (CMY) med svart (K) innebär att det blir lättare att nå gråbalans i tryck. Därmed får man en jämnare tryckkvalitet, mindre smetning i tryckpressen och kortare torktid.

ALG 10

Allmänna leveransvillkor för grafiska presentationer. Standardavtal mellan beställare och leverantör som man använder i den grafiska branschen.

Aliasing (Kantutjämning)

Trappkanter i pixeluppbyggda bilder syns tydligast i diagonala linjer. Skärpan på linjer tunnas ut, genom att variera färgerna i de närliggande pixlarna, för att minska kantighet på bokstäver och bildkonturer i digital bildbehandling. Detta ger sken av en högre upplösning än vad som egentligen används.

Altarskåpsfalsning

En trycksak falsas till en 6- eller 8-sidig folder så att två flikar viks ut från mitten.

Anfang

En extra markerad bokstav, nedsänkt i början av ett kapitel eller stycke. Den är större än den övriga texten, oftast versal och ibland speciellt utsmyckad med annan färg eller annat typsnitt.

Animation

tryckipedia animeringFlera bilder som visas i snabb följd för att skapa en illusion av en rörlig bild.

 

 

Ankarpunkter

Med dessa punkter kan man bygga upp objektgrafik; en friläggningsbana eller ett ritat objekt. Fästpunkterna, som visas som små kvadrater, binds ihop av räta linjer eller böjda kurvor kan flyttas och formförändra.

Ark

Ett stycke papper i rektangulärt format. Det är motsatsen är rullpapper. I boksammanhang används ordet om det papper som efter tryckning falsas (viks) till sidor.

Arkavkännare

Del av tryckpressen som stoppar maskinen vid dubbel inmatning av tryckark.

Arkavläggare

Den del av tryckpressen där pappersarken matas ut och staplas upp efter tryck.

Arkföljd

Falsade (vikta) tryckark som ligger på varandra i ordningsföljd innan de limmas eller textilhäftas ihop.

Arkformat

Standardformat på papper för olika tryckpressar innan de skärs ner till slutformtet. Man pratar ofta om “största arkformat” och det innebär att det är maxtorleken på papper som går att trycka i just den tryckpressen. Vanliga format: 36 x 52 cm 46 x 64 cm, 50 x 70 cm och 70 x 100 cm.

Arkiläggare

Där läggs pappersarken för att matas in i tryckpressen.

Arkivexemplar

Alla tryckerier i Sverige är enligt lag skyldiga att skicka in arkivexemplar av de trycksaker som produceras till sju olika pliktbibliotek. (Se även pliktexemplar)

Arkmatare

Den del av tryckpressen som mekaniskt matar in arken i tryckpressen.

Arkoffset

Tillsammans med rulloffset är det den vanligaste tryckmetoden. Lösa ark matas in i tryckpressen och kommer ut på andra sidan tryckta. Vanligtvis trycks arken med fyrfärgstryck på en sida i taget. Används vanligtvis vid olika typer av reklamtryck, affischer och böcker etc.

Här är ett exempel på ett tryckeri som använder arkoffset.

Arkpress

Tryckpress konstruerad för att trycka lösa ark.

Här är ett exempel på ett företag med arkpress.

Avdrag

Tas ibland fram istället för provtryck. Kallas även pressrevider

Avgång

De trycksaker som måste kasseras (makulatur) i efterbehandlingens intag och produktion.