C-format

Standardformat omfattar en serie pappersformat för kuvert och omslag i vilka A-formaten kan inneslutas. C4- kuvert används för ovikta A4-papper.

C0 917 mm × 1297 mm
C1 648 mm × 917 mm
C2 458 mm × 648 mm
C3 324 mm × 458 mm
C4 229 mm × 324 mm
C5 162 mm × 229 mm
C6 114 mm × 162 mm
C7 81 mm × 114 mm
C8 57 mm × 81 mm
C9 40 mm × 57 mm
C10 28 mm × 40 mm