Byte=B

Ett mått på binärt minne. En byte är 8 bitar och ordet byte kommer från engelskans ”By eight”. En byte kan anta 2 upphöjt i 8=256 olika kombinationer. 1 byte = 8 bit