Bunt/buntsteg

Innermarginalen – den otryckta delen på någon centimeter, som löper utmed trycksakens rygg.