Bulk

Volymmått som talar om papprets tjocklek. Används för att beskriva papperets tjocklek i förhållande till vikt. Ett papper med hög bulk är ett tjockt papper i förhållande till dess vikt. Detta påverkas även av om det är glättat, bestruket eller obestruket samt av ytvikten.