Broschyr

En trycksak, oftast reklam eller produktinformation, bestående av åtta eller fler sidor som binds tillsammans genom ryggklammer eller limbindning.

Här är ett exempel på ett tryckeri som trycker broschyrer.