Brödtext

Den löpande texten, i t ex en bok, trycksak eller på en webbsida, som inte är rubrik, mellanrubrik eller bildtext. Ordet kommer från den tid då typografer satte texten för hand med blytyper. Då fick de betalt efter hur många millimeter text de hade satt, vilket gav lön till brödfödan.