Bps (Bits per second)

Betyder bitar per sekund och är ett mått på hastigheten vid dataöverföring.