Blindprägling

Relieftryck som påminner om blindskrift. Trycket höjs upp eller trycks ner i pappret hjälp av en kliché.