Blankrad

En rad utan bokstäver som ibland används för att markera nya avsnitt i text utan rubriker.