Bitmappbild

Bild som man får när den digitala informationen översätts från ett mönster av ettor och nollor. Bilden är uppbyggd av punkter (pixlar) och ju större/tyngre bild desto fler punkter. (se mer under Bildupplösning) Pixlarnas täthet bestämmer hur skarp bilden blir. Vid förstoring läggs inte fler punkter till för att täcka den förstorade ytan, utan punkterna blir större. Det gör att bilderna blir ”gryniga”/pixliga, som blir tydliga när man zoomar in bilden. Bildbehandlingsprogram använder ”interpolering” för att fylla den förstorade ytan. Och den förstorade bilden blir lite ”suddig”. Normalt bör man inte förstora en bild mer än ca 20 %. De flesta bildfiler är bitmappade.