Bit=b

Ordet bit kommer från engelskans Binary Digit som betyder binär siffra. Binär är samma sak som tvåfaldig. Om man har en bit så finns det ju bara två alternativ (0 och 1), men har man 8 bitar så finns det betydligt fler alternativ till exempel 11001010 och 01010111. 1 byte = 8 bit.

Datorns minsta minnesenhet, kan ha värdet 0 eller 1. Förkortning för ”binary digit” (binär siffra). Den minsta enheten för digital information. Åtta bitar motsvarar en byte. Digitala bilder beskrivs ofta som det antal bitar varje pixel utgörs av. En bild på 1 bit är exempelvis svartvit, en bild på 8 bitar hanterar 256 färger eller gråtoner och en bild på 24 eller 32 bitar hanterar True Colour.