Bindning

Momentet i efterbehandlingen där man sätter ihop flera tryckta ark till en trycksak med spiral, klammer, lim eller tråd.

Klammerhäftning/kamring – Vanligaste metoden att få en trycksak eller tidning att hänga ihop är att metallhäfta den med klammer genom ryggvecket. Limbindning – Det blir allt vanligare att produkter som böcker och kataloger limbinds. Bok- eller tidningsblockets rygg fräses av och ryggen ruggas upp för att limmet ska få bästa möjliga fäste. Efter rygglimningen fästs omslaget genom att det limmas mot den plana ryggen.

Textilhäftning/linnetrådshäftning – Den mest kvalificerade häftmetoden för böcker är traditionell textilhäftning med hjälp av tråd, som sys genom arken.

Spiralbindning – Används ofta till manualer och skrivblock. Enklare bindmetoder är spiralhäftning, plastbindning, som har den fördelen att sidorna kan ligga helt plant utan att skadas.

Fadensiegelhäftning – En blandteknik mellan textil- och limhäftning, används för omslagsböcker. Arken sys men en specialtråd av plast som sen smältes ihop.

Här är ett exempel på ett företag som gör bindning.