Bindemedel

Beståndsdel i tryckfärg som fäster pigmenten på tryckarket. Bindemedlet är det som gör färgen flytande och ger dess egenskaper bl a torktid och fäste.