Benämning

Begrepp som används i trycksaksofferter och betyder helt enkelt för vad du döpt projektet till.