Avgång

De trycksaker som måste kasseras (makulatur) i efterbehandlingens intag och produktion.