Arkoffset

Tillsammans med rulloffset är det den vanligaste tryckmetoden. Lösa ark matas in i tryckpressen och kommer ut på andra sidan tryckta. Vanligtvis trycks arken med fyrfärgstryck på en sida i taget. Används vanligtvis vid olika typer av reklamtryck, affischer och böcker etc.

Här är ett exempel på ett tryckeri som använder arkoffset.