Arkmatare

Den del av tryckpressen som mekaniskt matar in arken i tryckpressen.