Arkivexemplar

Alla tryckerier i Sverige är enligt lag skyldiga att skicka in arkivexemplar av de trycksaker som produceras till sju olika pliktbibliotek. (Se även pliktexemplar)