Arkiläggare

Där läggs pappersarken för att matas in i tryckpressen.