Arkföljd

Falsade (vikta) tryckark som ligger på varandra i ordningsföljd innan de limmas eller textilhäftas ihop.