Arkavläggare

Den del av tryckpressen där pappersarken matas ut och staplas upp efter tryck.