Arkavkännare

Del av tryckpressen som stoppar maskinen vid dubbel inmatning av tryckark.