Ark

Ett stycke papper i rektangulärt format. Det är motsatsen är rullpapper. I boksammanhang används ordet om det papper som efter tryckning falsas (viks) till sidor.