Ankarpunkter

Med dessa punkter kan man bygga upp objektgrafik; en friläggningsbana eller ett ritat objekt. Fästpunkterna, som visas som små kvadrater, binds ihop av räta linjer eller böjda kurvor kan flyttas och formförändra.