Animation

tryckipedia animeringFlera bilder som visas i snabb följd för att skapa en illusion av en rörlig bild.