Anfang

En extra markerad bokstav, nedsänkt i början av ett kapitel eller stycke. Den är större än den övriga texten, oftast versal och ibland speciellt utsmyckad med annan färg eller annat typsnitt.