Altarskåpsfalsning

En trycksak falsas till en 6- eller 8-sidig folder så att två flikar viks ut från mitten.