Aliasing (Kantutjämning)

Trappkanter i pixeluppbyggda bilder syns tydligast i diagonala linjer. Skärpan på linjer tunnas ut, genom att variera färgerna i de närliggande pixlarna, för att minska kantighet på bokstäver och bildkonturer i digital bildbehandling. Detta ger sken av en högre upplösning än vad som egentligen används.