ALG 10

Allmänna leveransvillkor för grafiska presentationer. Standardavtal mellan beställare och leverantör som man använder i den grafiska branschen.