Åldringsbeständigt papper

Begrepp som innebär att ett papper håller en viss standard som innebär att det under lång tid kan motstå åldring och inverkan av slitage och nötning vid användning. Den internationella standarden för åldringsbeständigt papper kallas för ISO 9706 och används av Riksarkivet.