Accidenstryck

Trycksaker med begränsad livstid som inte kräver hållbart beständigt papper. Innehållet har kort aktualitet är ofta tydlig, lättförståelig och anslående för att snabbt fånga uppmärksamhet. Ex. affischer, inbjudningskort och visitkort. Se även kontorstryck.

Här är ett exempel på ett tryckeri som gör accidenstryck.